Категории

Производители

 Общи условия за ползване на електронния магазин на „Мармис“ ЕООД

Електронният магазин на фирма "Мармис" ЕООД предоставя възможност за закупуване на продукти от разстояние. Всеки един потребител е обвързан с настоящите общи условияМоля прочетете внимателно следващият текст и условията в него, тъй като те уреждат отношенията между "Мармис" ЕООД и Вас.

Страни по договора

 1. Страни по настоящия договор за продажба от разстояние са: "Мармис" ЕООД, наричан в договора Доставчик и Вие, наричан в договора Потребител.

Предмет на договора

 2. Доставчикът продава и доставя на Потребителя поръчаните от него стоки срещу заплащане съгласно условията на настоящия договор.

Сключване на договора

 3. Договорът се счита за сключен от момента, в който Потребителят приеме предложените от Доставчика условия по сделката и направи поръчка.

 4. При доставка на стоките, предмет на договора, Потребителят потвърждава действителността на договора и съгласието си с общите условия на Доставчика с полагане на подпис на товарителницата с която, се извършва доставката.

Цена и плащане

 5. Потребителят заплаща обявената цена в български лева. Цената на стоката е тази, обявена към момента на поръчката в дистанционната оферта.

  6. Освен цената Потребителят следва да заплати стойността на всички допълнителни услуги, като опаковане, изпращане и разходи по доставката до посочения от него адрес. Цената на допълнителните услуги е обявена за всеки продукт.

  7. Заплащането се извършва при получаване на закупената стока или по банков път.

Доставка на стоките

 8. Доставката се извършва с куриерска фирма до адрес посочен от Потребителя по време на подаването на поръчката или до куриерски офис на посочения от него адрес. 

Срок на доставка

 9. Срокът на доставка зависи от наличността на стоката.  Срокът на доставка е от 1 до 7 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Потребителя до Доставчика. Срокът на доставка за продукти, които се доставят от Германия, е между 7 и 10 работни дни.

 10. Ако след получената поръчка Доставчикът установи, че поръчаната стока не е в наличност или по някакви причини не може да бъде доставена, може да предложи стока с равностойно качество и цена. Офертата за заместваща доставка следва да бъде направена възможно най-скоро след получаване на поръчката.

 11. В случай на вече извършено плащане за стоката, която Потребителят е поръчал но същата не е в наличност или чиято доставка не може да бъде осъществена, Доставчикът следва да възстанови плащането на Потребителя в срок от 30 дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

Гаранция

 12. Доставчикът гарантира, че стоката, която доставя по поръчка на Потребителя притежава всички качества които са упоменати в офертата.

 13. Веднага след получаването на стоката, Потребителят следва да провери несъответствията на стоката с договореното. В случай, че има несъответствия, Потребителят следва да направи рекламация в писмен вид за тях. При появата на скрити дефекти и липси Потребителят следва да направи рекламация в писмен вид.                                                                                  

Отказ от сключения договор

 14. Потребителят има право без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба от разстояние в срок от7 работни дни. Този срок започва да тече от деня на получаването на стоката от Потребителя.

 15. За упражняване на това право е необходимо, да са изпълнени следните условия - Потребителят да заяви в писмен вид желанието си за отказ от договора и да посочи банкова сметка за възстановяване на вече заплатената от него сума, да спази общите условия, да не е нарушена целостта на фабричната опаковка на стоката, стоката да не е повредена или използвана.

 16. Потребителят носи отговорност за стоката и нейната документация до получаването и от Доставчика. Ако Потребителят е върнал стоката в срок и съобразно общите условия, Доставчикът следва да върне вече заплатената покупна цена в срок до 30 дни без направените разходи за допълнителни услуги.

Защита на личните данни

17. Всички Ваши лични данни, необходими за сключване на сделката и нейното изпълнение се обработват строго поверително и се предоставят само на свързани с доставката лица.

Други условия

За неуредените в този договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство на Република България.


Свържете се с нас

Свържете се с нас, ние ще Ви
помогнем с удоволствие!

моб.: 0894 44 24 00 или 02 468 3131

имейл:
info@marmiss.com

Нови продукти

» Актуални нови продукти