Общи условия за ползване на електронен магазин www.marmiss.com

Електронният магазин www.marmiss.com предоставя възможност за закупуване на продукти от разстояние. Всеки потребител е обвързан с настоящите общи условия. Моля прочетете внимателно следващия текст и условията в него, тъй като те уреждат отношенията между "Мармис" ЕООД, гр. Димитровград, ул. Волгоградска 1, ЕИК: BG201911798, представлявано от Мария Станчева, наричан в договора Търговец и Вас, наричан в договора Потребител/Клиент.

Предмет на договора

1. Търговецът продава и доставя на Потребителя поръчаните от него стоки чрез  електронния магазин www.marmiss.com срещу заплащане, съгласно условията на настоящия договор.

Сключване на договора

2. Договорът се счита за сключен от момента, в който Потребителят приеме предложените от Търговеца условия по сделката и направи потвърждение на поръчката.

3. При изчерпани наличности, Търговецът уведомява Потребителя за това обстоятелство по телефона или чрез изпращане на имейл. При извършено плащане по електронен път, сумата се възстановява на Клиента, освен в случаите, когато Клиентът избере друг продукт.

4. При доставка на стоките, предмет на договора, Потребителят потвърждава действителността на договора и съгласието си с общите условия на Търговеца с полагане на подпис на товарителницата с която, се извършва доставката.

Доставка

5. Доставката се извършва чрез куриер на посочения от Клиента адрес/куриерски офис при подаване на поръчката.

6. При предаване на стоката от куриера, тя трябва да бъде прегледана внимателно от клиента. При установяване наличие на щети или дефекти, същите трябва да бъдат докладвани своевременно на Търговеца. В този случай, транспортните разходи свързани със замяна/връщане на стоката са за сметка на Търговеца.

7. При несъответствие между доставената и поръчаната от Клиента стока, транспортните разходи свързани със замяна/връщане на стоката са за сметка на Търговеца.

8. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани в т. 6 и 7, Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

Срок на доставка

9. В зависимост от населеното място и наличността на продукта, срокът на доставка варира от 1 до 5 работни дни, считано от датата на потвърждаване на поръчката от Търговеца. Направените поръчки в празнични дни или събота и неделя се обработват на първия работен ден.  В случай, че Клиент не може бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си за доставка на заявената за покупка от Клиента стока.

10. Ако след получената поръчка Търговеца установи, че поръчаната стока не е в наличност или по някакви причини не може да бъде доставена, може да предложи стока с равностойно качество и цена. Офертата за заместваща доставка следва да бъде направена възможно най-скоро след получаване на поръчката.

11. В случай на вече извършено плащане за стоката, която Потребителят е поръчал но същата не е в наличност или чиято доставка не може да бъде осъществена, Доставчикът следва да възстанови плащането на Потребителя в срок от 7 работни дни от датата на получаване на плащането от клиента.

Цена и плащане

12. Потребителят заплаща обявената цена в български лева. Цената на стоката е тази, обявена към момента на поръчката в дистанционната оферта.

13. Освен цената Потребителят следва да заплати стойността на всички допълнителни услуги, като опаковане, изпращане и разходи по доставката до посочения от него адрес. Цената на допълнителните услуги е обявена за всеки продукт.

14. Заплащането се извършва с наложен платеж в брой при получаване на закупената стока или по банков път.

Гаранция

15. Доставчикът гарантира, че стоката, която доставя по поръчка на Потребителя притежава всички качества които са упоменати в офертата. 16. Веднага след получаването на стоката, Потребителят следва да провери несъответствията на стоката с договореното. В случай, че има несъответствия, Потребителят следва да направи рекламация в писмен вид за тях. При появата на скрити дефекти и липси Потребителят следва да направи рекламация в писмен вид.

Отказ от сключения договор

17. Потребителят има право без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба от разстояние в срок от 14 работни дни. Този срок започва да тече от деня на получаването на стоката от Потребителя.

18. За упражняване на това право е необходимо, да са изпълнени следните условия - Потребителят да заяви в писмен вид желанието си за отказ от договора и да посочи банкова сметка за възстановяване на вече заплатената от него сума, да спази общите условия, да не е нарушена целостта на фабричната опаковка на стоката, стоката да не е повредена или използвана.

19. Потребителят носи отговорност за стоката и нейната документация до получаването и от Търговеца. Ако Потребителят е върнал стоката в срок и при спазване на настоящите общи условия, след преглед и приемане на върнатата стока, заплатената от Клиента сума, намалена с транспортните разходи по-долу, се възстановява от Търговеца по банков път или в брой чрез куриер, в срок до 7 работни дни от датата на получаване на върнатата стока. При връщане на стока се заплащат от клиента следните транспортни разходи:

  • При поръчка до 200 лева, разходите за връщане на стоката.
  • При поръчки над 200 лева с безплатна доставка, транспортните разходи за доставка (5 лева) и разходите за връщане на стоката.

При производствени дефекти или объркано съдържание, транспортните разходи за сметка на Търговеца.

Защита на личните данни

20. Всички Ваши лични данни, необходими за сключване на сделката и нейното изпълнение се обработват строго поверително и се предоставят само на свързани с доставката лица.

Други условия

За неуредените в този договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство на Република България.